Simbols Valencians

HIMNE VALENCIÀ

En Blau

     
     
 

Símbols Valencians


Descobrix els Símbols que marquen la nostra identitat en tots els àmbits, àrees i temps.

 

 

A principis del sigle XX, en mil noucents nou, es celebrà, "L'Exposició Regional Valenciana", (Génesis de la Fira Mostrari Internacional). Eixa Exposició fon recolzada per l'Ateneu, i en gran mida, pel seu president d'eixe moment, En Tomàs Trenor Palavicino.

Per ad est acontenyiment, En Tomàs Trenor Palavicino, en Madrit, el quatre de setembre de mil noucents huit, encarregà al Mestre Josep Serrano Simeón la música d'un himne per ad eixa Exposició, la lletra la deuria d'haver fet Teodor Llorente, pero com el poeta començà a retratar-se en la seua missió de fer la lletra de l'himne, el mestre Josep Serrano Simeón per a poder complir en l'encàrrec, començà a escriure la música seguint les pautes d'un atre poeta, Maximilià Thous.

L'himne creat pel mestre Josep Serrano Simeón i el poeta Maximilià Thous Orts per a L'Exposició Regional Valenciana de mil noucents nou, ya siga per la seua lletra, ya siga per la música o per tot a la mateixa vegada, tingué una acceptació sense precedents per tot el poble valencià.

No passà molt de temps per a que eixe himne, es convertira en l'himne de Valéncia. Això fon en maig de 1925 quan fon aprovat com a himne per a Valéncia, pels alcaldes dels molts ilustres Ajuntaments d'Alacant, Castelló i Valéncia.

Per eixa circumstància, per que fon creat el nostre himne per a l'Exposició Regional Valenciana, durant la primera época, se li coneixia com, "L'Himne de l'Exposició".

Després d'uns anys és tornà a organisar unes atres, "Exposicions". Estes "Exposicions" es feren a l'abric de la "Real Societat Econòmica", pero no alcançaren la rellevància de la de mil noucents nou.

Les demés exposicions també tingueren els seus "himnes", pero no aplegaren ningú al poble en la rapidea ni en la fondària que ho feu el de mil noucents nou.

L'himne sempre s'ha cantat en la lletra de Maximilià Thous Orts, que fon qui sugerí la frase, "Per a ofrenar noves glories a Espanya", eixa frase i alguna atra, han portat coa, puix hi ha una gran part de gent d'entre els valencians que no estan molt d'acort en "Ofrenar noves glories a Espanya", simplement pel motiu de que Espanya no està fent massa per Valéncia.

Aixina els nacionalistes han creat una nova lletra per a l'himne, que és bàsicament la mateixa del poeta Maximilià Thous Orts, pero en algunes frases i paraules canviades.
 

 

HIMNE REGIONALISTE

HIMNE NACIONALISTE


   Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

   ¡Pas a la Regió
que alvança en marcha triumfal!

   Per a tu la vega envia
la riquea que atesora
i és la veu de l'aigua càntic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mora...

   Paladins de l'art t'ofrenen
ses victòries jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.

   Brinden fruites dorades
els paraisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres, palmeres...

   Sona la veu amada
í en potentíssim vibrant resò
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

   Valencians: en peu alcem-nos
Que nostra veu
la llum salude d'un sol novell.

   Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

   ¡Flamege en l'aire
nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valéncia!
¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!


   Tots baix dels plecs de la nostra Senyera,
junts i a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

   ¡Pas a la Nació
que alvança en marcha triumfal!

   Per a tu la vega envia
la riquea que atesora
i és la veu de l'aigua càntic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mora...

   Paladins de l'art t'ofrenen
ses victòries jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapís de murta i de roses fines.

   Brinden fruites dorades
els paraisos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres, palmeres...

   Sona la veu amada
i en potentíssim vibrant resò
notes de nostra albada
canten les glòries de la Nació.

   Valencians: en peu alcem-nos
Que nostra veu
la llum salude d'un sol novell.

   Tots baix dels plecs de la nostra Senyera
Junts i a una veu germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

   ¡Flamege en l'aire
nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valéncia!
¡Lliure! ¡Lliure! ¡Lliure!


 

Descarrega't l'Himne Nacional Valencià en format, mp3, comprimit en format, rar (2,27Mb)

Cantat en Valencià
 

 

Descarrega't l'Himne Regional Valencià en format, mp3, comprimit en format, rar (2'01 Mb)

Cantat en valencià
 

 

 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007