Simbols Valencians

EL BALL DE TORRENT

En Blau

     
     
 

Seccio Simbols Valencians


Descobrix els Simbols que marquen la nostra identitat en tots els ambits, arees i temps.

 

 

Pantomima coreogràfica popular valenciana, en la que té una part principal els balls que es van succeint en el desenroll de l'acció dramàtica.

Esta representa els episodis còmics que succeiren durant la visita en que el virrei, la seua dòna i el seu sèquit, realisaren al seu senyoriu.

La seua antiguetat es remonta al temps de la conquesta cristiana i es supon que el nom que rep dit drama, indica que l'acció es desenrollà en esta localitat de L'Horta.

El Ball de Torrent lo formen un total de sis balls, més una melodia que és interpretada per una orquesta molt singular, dolçaines, tabals, clarinets, guitarres i bandúrries, i que servix de principi a la representació.

Els sis balls corresponen als moments principals del drama que Ruiz de Lihory descrigué aixina:
 

Ball de Torrent
 

Primer Ball

La senyora trenca el ball en el retor per parella i prenent el seu eixemple, és seguit pels individus del sèquit.

Segon Ball

Quan acaba, els criats i guardes de camp servixen una enorme torrada de la que, al trencar-la, ix un chiquet vestit de dimoni, friteres de pastiços de les que ixen volant distints pardals, esponjats de suro pintat que empalustren de roig la boca dels incauts que tracten de tastar-los i botelles de vi que són rebudes en mostres de gaubança per l'animat concurs que riu i aplaudix les continues lliberacions del retor. Un grup de gitanos es presenta i comença a ballar, no sense abans haver donat fòc a un coet nugat a la jaqueteta de l'alcalde.

Tercer BallCartell de "El Ball de Torrent"

El barber del lloc, que es un guilopo, a l'afaitar a u dels forasters que han acodit a la festa, lo degolla aparatosament per a furtar-li la bojaca, crim que, observat per uns vells allisiats, els aterrorisa fins al punt de ballar en el barber assessí.

Quart Ball

En tindre notícia els senyors de l'atentat del barber, es desmaya la dama i gran part dels actors, sent assistits per l'alcalde que els reanima en un destabacat palmito, dient-los que tot ha segut una ficció preparada pel barber i uns estudiants. Tornen a dansar tots en este motiu.

Quint Ball

Apareix un grup de llauradors que eixecuten l'antiga dansa de la bayeta en la que reunits tots en una gran peça d'esta tela plena de forats, fiquen en ella els caps alternativament, formant diverses figures i posicions.

Sext Ball

Seguix una dansa pírrica armats de maces, que fan eixercicis de força i agilitat. Denunciant al corregidor que els gitanos han enganyat a un veí del poble en les vendes realisades, tracta de empresonar-los, armant-se una lluita fenomenal entre els gitanos i la ronda, en lo que es dona fi al ball.

És allò lo que ha donat motiu al refrà; “S'acabarà com en el Ball de Torrent”


 

El Ball de Torrent
Cartell de El Ball de Torrent
realisat pel Grup Alimara

 
 
   
 
 

Usuaris en llinea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007