Texts Religiosos

ORACIONS

En Blau

     
     
 

Texts religiosos en valenciŕ


Texts religiosos en idioma valenciŕ

Textos religiosos en idioma valenciano.

 

 GLŇRIA

Texts Religiosos en valenciŕ
 


Glňria a Deu en l’alt del cel, i en la terra pau als hňmens que ama el Senyor.
T’alabem, et beneďm, t’adorem, et glorifiquem, te donem grŕcies, per la teua immensa glňria, Senyor deu, Rei celestial, Deu Pare omnipotent.

Senyor, Fill unigčnit, Jesucrist, Senyor Deu, Corder de Deu, Fill del Pare:
Tu, que lleves el pecat del món, tin pietat de nosatres;
Tu, que lleves el pecat del món, acollix la nostra súplica.
Tu, que t’assentes a la dreta del Pare, tin pietat de nosatres; perque Tu eres l’únic Sant, Tu, l’únic Senyor.
Tu, l’únic Altíssim Jesucrist, en l’Esperit Sant, en la glňria de Deu Pare.

Amén.

 CREDO

Texts Religiosos en valenciŕ
 


Crec en un sol Deu,
Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

Crec en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill unigčnit de Deu,
naixcut del Pare abans de tots els sigles.

Deu naixcut de Deu,
Llum resplandor de la Llum,
Deu verdader naixcut de Deu verdader;
engendrat, no creat,
de la mateixa naturalea del Pare;
per Ell tota cosa fon creada.
El qual per nosatres, els hňmens,
i per la nostra salvació,
devallŕ del cel,
i, per obra de l’Esperit Sant,
s’encarnŕ de la Verge Maria
i es feu home;
crucificat després per nosatres
baix del poder de Ponç Pilat,
pati i fon sepultat,
i resucitŕ al tercer dia,
com dien ya les Escritures,
i se’n pujŕ al cel,
a on s’assenta a la dreta del Pare.

I tornarŕ gloriós
a jujar els vius i els morts;
i el seu regnat no tindrŕ fi.

Crec en l’Esperit Sant,
que és Senyor i infon la vida,
que procedix del Pare i del Fill,
i, juntament en el Pare i el Fill,
és adorat i glorificat;
que parlŕ per boca dels profetes.

I en una sola Iglésia,
santa, catňlica i apostňlica.
Professe que hi ha un sol batisme
per a perdonar el pecat.
I espere la resurrecció dels morts
i la vida de la glňria.

Amén.


 PARE NOSTRE

Texts Religiosos en valenciŕ
 


Pare nostre,
que estŕs en el cel.
Santificat siga el teu nom.
Vinga a nosatres el teu regne.
Faça's la teua voluntat
aixina en la terra com en el cel.

El nostre pa de cada dia
dona-nos-el hui.
I perdona-nos les nostres culpes,
aixina com nosatres perdonem
als qui nos ofenen.
I no nos deixes caure en
la tentació.

Sino lliura-nos del mal.

Amén.


 SENYAL DE LA CREU

Texts Religiosos en valenciŕ
 


Per la senyal de la Santa Creu, dels nostres enemics lliura-nos Senyor, Deu nostre.
En el nom del Pare i del Fill i del Espirit Sant.

Amén.


 AVE MARIA

Texts Religiosos en valenciŕ
 


Deu te salve Maria,
Plena eres de grŕcia,
El Senyor estŕ en tu,
Beneďda tu eres,
Entre totes les dňnes,
I beneďt és el fruit del teu ventre Jesús.
Santa Maria Mare de Deu,
Prega per nosatres pecadors,
Ara i en l'hora de la nostra mort.

Amén.


 


 

ORACIONS
ORACIONES

Glňria

Credo

Pare nostre

Senyal de la Creu

Ave Maria

         
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007