Campanyes en Octavetes

En Blau

     
     
 

Campanyes en Octavetes


Les campanyes en octavetes són bones per que és poden repartir i difondre per tot arreu sense cap problema.

¡Difondre-les!

 

 
Octaveta 15 - 9 d'Octubre, dia de la Pàtria Valenciana
Octaveta 15
9 d'Octubre, dia de la Pàtria Valenciana
  Octaveta 16 - Soc valencià ¡En molt d'orgull!
Octaveta 16
Soc valencià, ¡En molt d'orgull!
     
Octaveta 13 - ¡Espanya! ¡Deixa anar al meu poble!
Octaveta 13
¡Espanya! Deixa anar al meu poble!
  Octaveta 14 - Complex depotiu cultural, Pechina
Octaveta 14
Complex deportiu cultural, Pechina
     
Octaveta 11 - Chilla... ¡Vixca la llengua valenciana!
Octaveta 11
Chilla... ¡Vixca la llengua valenciana!
  Octaveta 12 - Espanya és aixina
Octaveta 12
Espanya és aixina
 
16 Octavetes
 
Darrera octaveta

Última Octaveta
 
Pàgina 01
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007