Campanyes en Octavetes

LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT

En Blau

     
     
 

Campanyes en Octavetes


Les campanyes en octavetes són bones per que és poden repartir i difondre per tot arreu sense cap problema.

¡Difondre-les!

 

 

El dia 12 de decembre de 2004 començà la campanya, Llengua Valenciana, Patrimoni de l'Humanitat.

En esta campanya volem fer reflexionar a totes eixes persones que per uns motius o per uns atres, volen afonar i ofegar a la dolça Llengua Valenciana, la llengua, l'idioma que tingué el primer sigle d'Or de totes les llengües romances, i com a tal deuria de tindre el títul de, PATRIMONI DE L'HUMANITAT.

Es sabut per totes les persones en capacitat de raciocini que quan la llengua valenciana tingué el seu sigle d'Or, unes atres formes de parlar, com a pot ser la catalana no tenia ni parlants, puix del barceloní, o siga d'una deformació de la parla d'un grup de persones, un químic d'ascendència cubana creà de forma totalment falsa i de laboratori una parla que a força de tindre molts diners darrere d'ella i moltes influències vol tindre el ranc de Llengua, i vol tindre història, i vol tindre lliteratura, i vol tindre tot lo que la dolça llengua valenciana ha tingut des de sempre.

Esta campanya tampoc te data de finalisació, puix a soles pot acabar quan la llengua valenciana tinga el ranc que sempre ha tingut i que mai, MAI, ha perdut ni perdrà per molts atacs que reba dels panques i unes atres persones sens escrúpuls.

¡VIXCA LA LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT!
 

Llengua Valenciana, Patrimoni de l'Humanitat
 

Per açò pots descarregar-te esta octaveta en format .pdf, en les quals trobareu una pàgina en quatre imàgens com a la de dalt, fotocopia-la i dividix-la en quatre i distribuïx-la, puix l'objectiu d'esta campanya és a soles distribuir les octavetes, que es reproduïxquen d'un costat a un atre i que el sentir de que hi ha més coses per descobrir s'apodere de qui la lligga. Que qui encara no conega suficientment el problema valencià, siga conscient d'ell.

Porta-la al teu treball, colege, associació, centre deportiu, apartament, a la plaja, a la tenda a on vages a comprar, a on siga... i deixa un grapat d'octavetes, comentant al responsable del local en qüestió que diga a quí les agarre, que poden fer fotocòpies i distribuir-les als diferents llocs que estos freqüenten i aixina successivament, mai es pot saber a on hi ha un valencianiste amic, aixina les octavetes aniran creixent per tota Valéncia, i inclús en un poc de voluntat, eixira fora de la mateixa, i es reproduirà por tots les llocs.

Si te és possible entregar-la també en mà, pel carrer, en el metro, a la porta de la sèu del teu govern autonòmic... mai serà massa.

Hem de poder conseguir extirpar el català de les nostres vides per a deixar als nostres fills un idioma valencià pur del que es senten orgullosos.

 
 
Octaveta 09

Descarrega't un pdf en quatre octavetes

 
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007