Campanyes en Octavetes

VALÉNCIA, FES-TE OIR

En Blau

     
     
 

Campanyes en Octavetes


Les campanyes en octavetes són bones per que és poden repartir i difondre per tot arreu sense cap problema.

¡Difondre-les!

 

 

El dia 10 de decembre de 2003 s'inicia una campanya sense data de finalisació, puix a soles podrà finalisar quan la A.V.LL. es dissolga i deixe d'oprimir a la llengua valenciana.

Tots els valencians deuríem d'alçar la veu i chillar molt fort, ¡Que és dissolga la A.V.LL.!, ¡Que Catalunya nos deixe en pau!, ¡Que el govern oigga d'una vegada al poble valencià!, ¡Que les Universitats deixen de promocionar el català!, ¡Que tots els catalanistes es vagen fora d'este Regne!...

A tots els valencians, a tots els valencianistes nos tenen, en la boca tapada pels catalans, (Govern Català), en les mans amarrades pels catalanistes, (Govern Valencià), i en una grossa bola de ferro amarrant els peus pels pancatalanistes, (A.V.LL.)

Deuríem de fer una MANIFESTACIÓ, que recorreguera tot el territori d'este Regne de Valéncia que deixara chicoteta a la de 1.997.

VALÉNCIA, FES-TE OIR

Difon esta iniciativa. Fes-la arribar fins a l'últim racó de la terra.
 

Valéncia, Fest-te oir
 

Per açò pots descarregar-te esta octaveta en format .pdf, en les quals trobareu una pàgina en quatre imàgens com a la de dalt, fotocopia-la i dividix-la en quatre i distribuïx-la, puix l'objectiu d'esta campanya és a soles distribuir les octavetes, que es reproduïxquen d'un costat a un atre i que el sentir de que hi ha més coses per descobrir s'apodere de qui la lligga. Que qui encara no conega suficientment el problema valencià, siga conscient d'ell.

Porta-la al teu treball, colege, associació, centre deportiu, apartament, a la plaja, a la tenda a on vages a comprar, a on siga... i deixa un grapat d'octavetes, comentant al responsable del local en qüestió que diga a quí les agarre, que poden fer fotocòpies i distribuir-les als diferents llocs que estos freqüenten i aixina successivament, mai es pot saber a on hi ha un valencianiste amic, aixina les octavetes aniran creixent per tota Valéncia, i inclús en un poc de voluntat, eixira fora de la mateixa, i es reproduirà por tots les llocs.

Si te és possible entregar-la també en mà, pel carrer, en el metro, a la porta de la sèu del teu govern autonòmic... mai serà massa.

Hem de poder conseguir extirpar el català de les nostres vides per a deixar als nostres fills un idioma valencià pur del que es senten orgullosos.

 
 
Octaveta 04

Descarrega't un pdf en quatre octavetes

 
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007