Campanyes en Octavetes

NORMES D'EL PUIG

En Blau

     
     
 

Campanyes en Octavetes


Les campanyes en octavetes són bones per que és poden repartir i difondre per tot arreu sense cap problema.

¡Difondre-les!

 

 

El dia 6 de juny de 2003 s'inicia una campanya sense data de finalisació, puix no és una campanya per a res específic, a soles és per a donar a conéixer que el valencià té unes Normes, que són les de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana , les conegudes com, les Normes d'El Puig, i no unes atres normes.
 

Normes d'El Puig
 

Per açò pots descarregar-te esta octaveta en format .pdf, en les quals trobareu una pàgina en quatre imàgens com a la de dalt, fotocopia-la i dividix-la en quatre i distribuïx-la, puix l'objectiu d'esta campanya és a soles distribuir les octavetes, que es reproduïxquen d'un costat a un atre i que el sentir de que hi ha més coses per descobrir s'apodere de qui la lligga. Que qui encara no conega suficientment el problema valencià, siga conscient d'ell.

Porta-la al teu treball, colege, associació, centre deportiu, apartament, a la plaja, a la tenda a on vages a comprar, a on siga... i deixa un grapat d'octavetes, comentant al responsable del local en qüestió que diga a quí les agarre, que poden fer fotocòpies i distribuir-les als diferents llocs que estos freqüenten i aixina successivament, mai es pot saber a on hi ha un valencianiste amic, aixina les octavetes aniran creixent per tota Valéncia, i inclús en un poc de voluntat, eixira fora de la mateixa, i es reproduirà por tots les llocs.

Si te és possible entregar-la també en mà, pel carrer, en el metro, a la porta de la sèu del teu govern autonòmic... mai serà massa.

Hem de poder conseguir extirpar el català de les nostres vides per a deixar als nostres fills un idioma valencià pur del que es senten orgullosos.

 
 
Octaveta 01

Descarrega't un pdf en quatre octavetes

 
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007