Megalomanies Catalanes

SIGLE D'OR DE LES LLETRES CATALANES

En Blau

     
     
 

Megalomanies Catalanes


Catalunya és un pou de megalomanies, de mentires tan grans com l'art megalític.

A soles ells se les creuen, pero lo més roïn és que tracten de fer-se-les creure a tot lo món.

 

 

¿Sigle d'Or? - Els catans mai no han tingut un sigle d'or. MAIDe nou la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya nos regala una nova megalomania, en esta ocasió la nomenada per ells, "Sigle d'Or de les lletres catalanes", com pots vore en l'image de l'esquerre, extreta d'un archiu en format .pdf de descàrrega pública i debades que pots trobar en la mencionada Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya, i que per a no perdre't, pots descarregar pulsant ací.

Quan ho lliggues, fes-lo en deteniment, puix hi ha afirmacions tan desencertades, que realment em causen vergonya aliena pensar que la Generalitat de Catalunya estiga promovent i amparant estes idees tan errònees i que tant de dany estan fent a la llengua valenciana i a tota la Comunitat Valenciana, puix en este cas que nos ocupa, mai no ha existit tal sigle d'or, és simplement una usurpació, sense més, de l'esplendorós, Sigle d'Or de la Llengua Valenciana, que tants i tants autors i obres ha donat al món.

Les persones encarregades de farcir dita Uep, deurien de tindre més rigor històric, apartar-se del seu exacerbat ego català, i tindre un poc d'humiltat i admiració per alguna cosa que, sent aliena a Catalunya, es mereix el reconeiximent mundial.

Potser que l'autor de la frase que apareix al peu de la foto que podem vore amunt, deuria de vore esta pàgina d'Internet, la qual és aliena ad esta plana, i en la que es pot llegir qual fon el Sigle d'Or de la Lliteratura Valenciana, i una biografia de Joanot Martorell, lo qual, si se sap situar Gandia en el mapa, (i si no, per això he posat el mapa de més avall *, en el qual el territori marró més fosc és la Comunitat Valenciana), pot vore's que està en Valéncia, no en Catalunya encara que els pese als catalans, per lo tant és valencià i com queda reflectit en multitut de llibres i enciclopèdies que no hi hagen passat el filtre catalaniste, Joanot Martorell, escriu en valencià, en la seua llengua natal, en la llengua que sempre s'ha parlat en Valéncia, i Tirant lo Blanch és una de les obres més representatives del Sigle d'Or de les Lletres Valencianes. L'autor de la frase en qüestió, potser que dega de llegir un poquet mes d'història no escrita per catalanistes, puix la parla catalana mai no ha tingut un sigle d'or de no res, i el sigle d'or al que es referixen, és el Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, és molt trist vore com els catalans han de usurpar-li a la llengua valenciana el seu Sigle d'Or per a poder dir que són alguna cosa.Mapa del regne de Valéncia situant a Gadia en ell.

També vullc afegir que, eixa afirmació del peu de la foto de damunt, canvia per sancer l'història, puix quan yo estudiava sent jove, els llibres de lliteratura nos ensenyaven que, 'el Sigle d'Or de la Lliteratura Valenciana...", ¿Ara ya no existix eixe Sigle d'Or?. Segurament, com es narra en la película Farenheit 451, s'haurà de cremar tots els llibres que diuen que existí el Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, i eixe buit deixar-lo en blanc fins a que els catalans s'apoderen per sancer d'ell.

Entitats com les Universitats de la Comunitat Valenciana, per eixemple, crec que deurien de velar per que barbaritats d'este calibre no estigueren disponibles en cap tipo de soport, i molt manco, a l'alcanç de qualsevol persona, ni a través de cap mig públic. En canvi, en lloc d'això traduïxen les seues respectives Ueps oficials al català. ¡¿?!

El dany que delliberadament se li està fent a Valéncia, espere que no siga irreversible, encara que lo que si que està sent, és enorme, descomunal i premeditat.

En el text en .pdf que te pots descarregar de la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya, també hi ha afirmacions tan desencertades com, "També estan en català els grans texts llegislatius d'eixa época, com son Furs de Valéncia, ...", i atres per l'estil.

Com a curiositat vullc anotar que, fiu una busca en Internet en el buscador Google, en ell busquí, "sigle d'or de les lletres valencianes", i m'aparegueren cents de Ueps, nacionalistes i no nacionalistes, de dins i fòra de Valéncia que parlen d'ell, del seus autors i de lo que representaren per a Valéncia i per a tot lo món. Després busquí, "sigle d'or de les lletres catalanes", i tristament, a soles m'aparegué la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya.

* El mapa de la Comunitat de Valéncia a on es veu la situació geogràfica de Gandia està extret de la Web gandia.net. Visita-la.


 

SIGLE D'OR DE LES LLETRES, ¿CATALANES?LES PERSONES ENCARREGADES DE FARCIR DITA UEP, DEURIEN DE TINDRE MÉS RIGOR HISTÒRIC, APARTAR-SE DEL SEU EXACERBAT EGO CATALÀ, I TINDRE UN POC D'HUMILTAT I ADMIRACIÓ PER ALGUNA COSA QUE, SENT ALIENA A CATALUNYA, ES MEREIX EL RECONEIXIMENT MUNDIAL...QUAN YO ESTUDIAVA SENT JOVE, ELS LLIBRES DE LLITERATURA NOS ENSENYAVEN QUE, 'EL SIGLE D'OR DE LA LLITERATURA VALENCIANA...", ¿ARA YA NO EXITIX EIXE SIGLE D'OR?......DESPRÉS BUSQUÍ, "SIGLE D'OR DE LES LLETRES CALATANES", I TRISTAMENT, A SOLES M'APAREGUÉ LA UEP OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA...

 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007