Megalomanies Catalanes

PUNT .CAT

En Blau

     
     
 

Megalomanies Catalanes


Catalunya és un pou de megalomanies, de mentires tan grans com l'art megalític.

A soles ells se les creuen, pero lo més roïn és que tracten de fer-se-les creure a tot lo món.

 

 

Des de que yo em recorde els catalans sempre han volgut tindre les seues senyes d'identitat diferenciades del restant de l'Estat Espanyol, arribant en molts casos al ridícul més gran, com és en esta ocasió.

Est és el cas d'esta nova megalomamia que nos brinden els catalans. En este cas nos referim a l'extensió dels dominis d'Internet. A vore. En Internet per als dominis, hi ha una serie d'extensions generals com, ".com", ".net", ".org", etc. pero després cada país en concret té la seua extensió de domini, i d'eixa manera Espanya té l'extensió, ".es", Itàlia l'extensió, ".it", Argentina l'extensió, ".com.ar", Mexic l'extensió, ".com.mx", i aixina podríem dir totes les extensions que fan referència a cadascú dels països del món.

Pero ara arribem als catalans. Seguint en la llínea dels seus imaginaris països catalans, ells es creuen en l'obligació de donar-li de tot, a pesar de tot, i siga com siga. Puix be, d'entre els països que tenen assignada una extensió pròpia real, està Canadà. Eixe país té l'extensió ".ca", haveu vist, ".ca". Els catalans sempre han volgut les sigles, "cat", per a nomenar als seus imaginaris països, pero a falta de ".cat", be està, ".ca".

A soles i com una chicoteta mostra vaig a posar la direcció Web de Ràdio Catalunya, http://www.radiocatalunya.ca

A primera vista l'efecte òptic és que Catalunya té la seua pròpia extensió de domini, pero... vos haveu donat conte de lo que pot passar, puix que si esta nova megalomania s'introduïx de ple en tot el nacionalisme català, hi hauran mils i mils de pàgines escrites en català en l'extensió de Canadà, i quan els canadiensos vagen a buscar qualsevol cosa escrita en la seua llengua i dels seus temes concrets, trobaran moltes pàgines alienes als seus temes i a la seua problemàtica.

Com sempre, els catalans estan ficant els seus nassos a on no deuen ficar-los, pero mirant-lo be, no està tan mal que facen açò, aixina tot lo món és donarà conte de com son els catalans.


 

PUNT .CATDES DE QUE YO EM RECORDE ELS CATALANS SEMPRE HAN VOLGUT TINDRE LES SEUES SENYES D'IDENTITAT DIFERNCIADES DEL RESTANT DE L'ESTAT ESPANYOL, ARRIBANT EN MOLTS CASOS AL RIDÍCUL MÉS GRAN, COM ÉS EN ESTA OCASIÓ....PERO A FALTA DE ".CAT", BE ESTÀ, ".CA".COM SEMPRE, ELS CATALANS ESTAN FICANT ELS SEUS NASSOS A ON NO DEUEN FICAR-LOS...

         
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007