El Caixo... De Tot un Poc

En Blau

     
     
 

El Caixó... De tot un poc


Moltes són els treballs, evidències, noticies... i més, que fonamenten més encara la nostra identitat com a poble... O per lo manco, recolzen les ya existents.

Muchos son los trabajos, evidencias, noticias... y más, que fundamentan más todavía nuestra identidad como pueblo... O por lo menos, apoyan las ya exitentes.

 

 
Els escolars valencians, forçats a deprendre's els 'països catalans' en l'escola.
Los escolares valencianos, forzados a aprenderse los 'paises catqalanes' en la escuela.
Intervenció en la ràdio de Maria Consuelo Reina, Gonzalo Gonzàlez i Maria Teresa Puerto.
Intervención en la radio de María Consuelo Reina, Gonzalo González y María Teresa Puerto.
La Uep, heraldaria.com diu públicament que Pere II, fon el primer rei de Catalunya. O és molt panca, o està molt poc instruïda en els temes que tracta.
La Web, heraldaria.com dice públicamente que Pedro II, fue el primer rey de Cataluña. O es muy panca, o está muy poco instruida en los temas que trata.
La Generalitat patrocina unes jornades catalanistes en Mallorca. Diari de Valéncia. Dijous 17 de novembre de 2005
La Generalidad patrocina unas jornadas catalanistas en Mallorca. Diario de Valencia. Jueves 17 de noviembre de 2005
Subvencions millonàries de la Generalitat Catalana a entitats pseudovalencianiestes per a que imponguen el català en Valéncia.
Subvenciones millonarias de la Generalidad Catalana a entidades pseuovalencianistas para que impongan el catalán en Valencia.

Definició que del terme, "valencià" dona el diccionari, "Chicotet Larouse Ilustrat", en l'any 1974. Imprés en França, 20541 N-1-74. Pàg. 1048
Definición que del término "valenciano" da el diccionario, "Pequeño Larouse Ilustrado", en el año 1974. Impreso en Francia, 20541 N-1-74. Pág. 1048

Document sonor en castellà, gravat d'un programa de César Vidal en la Cope, el dia 12 de setembre de 2006.
"Que valencià i català siguen la mateixa llengua, es històricament fals"
Documento sonoro en castellano, gravado de un programa de César Vidal en la Cope, el dia 12 de septiembre de 2006.
"Que valenciano y catalán sean la misma lengua, es históricamente falso"

Document sonor en castellà, gravat d'un programa de, La Linterna, 17-06-05. Cadena COPE, César Vidal
Documento sonoro en castellano, grabado de un programa de, La Linterna, 17-06-05. Cadena COPE, Cesar Vidal

Llig esta poesia anònima, no te desperdici
Lee esta posesía anónima, no tiene desperdicio
Segons el diari Le Monde, l'idioma valencià es parla en...
Según el diadio Le Monde, el idioma valenciano se habla en...
Llig l'original pàgina del colofó del llibre, Tirant Lo Blanch, abans de ser mutilat pels pancatalanistes
Lee la original página del colofón del libre, tirnat Lo Blanch, antes de ser mutilado por los pancatalanistas
Mira lo que ensenyen en l'universitat de Valéncia, en tota la desvergonya del món
Mira lo que enseñan en la Universidad de Valencia, con toda la desvergüenza del mundo
Mira a quí subvenciona la Generalitat de Catalunya per a fer catalanisme, dins i fora de la seua comunitat
Mira a quien subvenciona la Generalidad de Cataluña para hacer catalanismo, dengro y fuera de su comunidad
L'universitat de Valéncia oferta als seus alumnes, 117 revistes catalanes
La Universidad de Valencia oferta a sus alumnos, 117 revistas catalanas
 
Vore i Llegir

Vore i Llegir

Vore i Llegir

LLegir

Llegir

Vore i Llegir

Llegir

Vore i Llegir

Vore i Llegir

Vore i Llegir

 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007